Rubriky
Produkty

Rtuťová výbojka – předností jsou nízké pořizovací náklady

Výbojkou se rozumí uzavřená trubice, která je naplněná směsí plynů a různých par, což se odvíjí od konkrétního typu. Do této trubice z vnějšího prostředí zasahují dvě či více elektrod. Tím je tak umožněno zavedení elektrického proudu do plynové náplně. Dle tlaku plynové náplně se výbojky dělí na vysokotlaké a nízkotlaké.
posilovací stroje.jpg 
Mezi výbojky se zpravidla řadí i tzv. obloukové lampy. Těleso osvětlovacích výbojek je umístěno v baňce v kryté luminoforem nebo čiré. Mimo výbojky určené coby osvětlovací existuje typ tzv. usměrňovacích. Jak už z názvu vyplývá, jsou určeny k usměrňování střídavého proudu. Jde o skleněnou baňku či kovovou komoru, která je vyplněná inertním plynem, ve které je izolovaně umístěná studená anoda a horká katoda. V elektrickém obvodu se chová usměrňovací výbojka obdobně jako elektronka – dioda.
 
Žárovky, světelné zdroje jsou z pohledu historie stále novější záležitostí. Nicméně i tak zde bylo několik velkých a především technických proměn. Na základě rozhodnutí Evropské unie tak zároveň končí jedna vývojová etapa.
 
Je třeba věnovat pozornost historii dnes již zcela běžného a nepostradatelného prvku v rámci našeho každodenního života. Jen tak pro zajímavost uveďme, že to bylo roku 1896 kdy byla vynalezena první rtuťová výbojka. Tímto otevřela cestu k výrobě výbojek i zářivek tak, jak je známe dnes.
 osvětlení na jevišti.jpg
Specifika a výhody
 
Rtuťová výbojka je naplněna směsí argonu a dusíku. V baňce je pak křemenný hořák s elektrodami. Baňka je zevnitř pokryta luminoforem, jenž mění ultrafialové záření na jasné a viditelné bílé.
 
Speciální typem tohoto druhu jsou i tzv. směsové výbojky. Zde je v baňce umístěno wolframové vlákno, které je sériově spojeno s hořákem. Toto vlákno pak doplňuje spektrum rtuťové výbojky v červené oblasti, kde navíc nahrazuje úlohu tlumivky. Předností je velice rychlý náběh do plného výkonu, stejně tak možnost nahrazení žárovek větších výkonů těmito výbojkami bez nutného použití předřadníku.
 
Využití například v rámci světelných efektů v divadle, posilovnách, kriminalistice apod.

Rubriky
Internet

Nejpopulárnější vyhledávač v Číně

Omezování osobní svobody a vyjádření svobodného názoru je jedním z projevů zločinnosti. Někteří z vás si možná vybaví bývalý socialistický režim, kdy se mezi lidmi šuškalo, že by měli „držet hubu a krok“. Že svoboda vyjadřování není dnes mnoha lidem po vůli, je poměrně zřejmé, v některých společnostech v různých státech světa se něco takového provádí i skrytou formou a tím se samozřejmě porušuje jedna ze základních etických i právních norem.
internetový vyhledávač v tabletu
Nedávno uvedl server Intercept, že čínská verze nejznámějšího vyhledávače Google by měla vyhodnocovat a shromažďovat data o konkrétních lidech v průběhu vyhledávání údajů na Internetu. Současná verze čínského vyhledávače je poněkud „upravená“, slušně řečeno, přezdívá se jí Dragonfly (Vážka) a měla by být přijatelná pro tamní státní zřízení.
binární kódy v kouli

Podobnost s dějem románu 1984

Jde tedy o to, že osoba, která bude vyhledávat webové stránky podle nepřijatelných (nepovolených) klíčových slov, může být státním zřízením perzekuována. Např. při využívání slov „Tibet“ nebo „boj za lidská práva“ dotyčná osoba klesne na stupnici sociálního skóre a může ji být třeba odepřen pobyt v zahraničí. Aplikace Dragonfly bude propojena s telefonním číslem dotyčného člověka a tím se podstatně sníží možnost uniknout sledování ze strany státních orgánů. Monitoring a cenzura Internetu by tak získala úplně jiný rozměr a začal by se tím naplňovat děj Orwellova románu 1984.
bezpečnost pc
Vyhledávač by tedy měl kromě detailního sběru dat upozorňovat na nepovolené praktiky uživatelů a zároveň by jim měl podsouvat zmanipulované výsledky vyhledávání. Kupříkladu při snaze zjistit pravdivé údaje o znečištění ovzduší v jistém čínském regionu (a to je problém v Číně zvláště ožehavý), se namísto výsledků z mezinárodních nezávislých zdrojů člověku podsune nejbližší čínský „povolený“ zdroj.
Tato uveřejněná zpráva vyvolala bouřlivou reakci v řadách zaměstnanců firmy Google, někteří lidé již společnost opustili a ve firmě koluje i nesouhlasné vyjádření ve formě otevřeného dopisu, jehož znění již podepsalo nejméně 1300 zaměstnanců.