V minulém článku jsme se zmiňovali o Montessori škole, Waldorfské škole a SCIO škole.

Tento článek navazuje na jejich přehled, třeba vás nějaká pro vzdělání vašeho dítěte zaujme?

 

Dobrá škola

Škola nabízí pestré školní a mimoškolní aktivity pro děti. Učitelé zde respektují povahu, nadání, handicapy jednotlivých dětí. Škola je orientovaná na dobré mezilidské vztahy a je multikulturně orientovaná. Nezamlčuje šikanu a podobně. Nabízí nejefektivnější formu výuky.

Škola má celkově vyvíjet a rozvíjet dítě. Cílem je dostupnost školy.

Lesní škola

Lesní škola

V poslední době škol a školek s tímto zaměřením je poměrně hodně. Děti se mají naučit k lásce k přírodě. Děti se učí převážně venku za jakéhokoli počasí. Děti a se učí v lese, zázemí je ve vyhřívaném prostředí. Hlavní je zde vzájemná důvěra a velmi dobrá komunikace s rodiči. Cílem je vztah k přírodě, zdravý životní styl, jakási komunita. Dítě by se mělo naučit, aby vnímalo propojenost světa a umělo řešit problémy podle svých schopností, aby umělo kreativně i kriticky myslet. Opět je výuka založena na individualitě dítěte, dítě je samostatnější.

Daltonský plán

V roce 1999 založila tuto školu Helen Parkhustová. Její inspirací právě byla Mária Mobtessori, ke které chodila právě do její školy. Tuto školu právě do Československa přivedl pedagog Václav Příhoda. Cílem je, aby se žáci naučili pracovat samostatně, v kolektivu a také se naučili zacházet se svobodou a odpovědností. Vylučuje se zde flustrace, což znamená, že se práce dítěte nikdy nehodnotí negativně. U dítěte se prohlubuje a rozvíjí jeho tvořivost.

dítě si plánuje práci a získává zdravé sebevědomí. Učitel si s žákem vytvoří harmonogram práce a dítě pracuje podle svého tempa.

Jenský plán

Jenský plán

Po první světové válce tento plán vytvořil německý profesor Peter Petersen. Děti nejsou dané do tříd dle věku. Ráno si děti povídají s učitelem o tom, jak trávily víkend, odpoledne, pořeší plán, řeší různá témata, o které se děti zajímají. Dítě je vedeno k samostatnosti. Děti využívají během učení hru, hodně se dbá na oslavě narozenin dětí a podobně. Děti se mají učit navzájem k samostatnosti, úctě a k respektu. Ve výuce se využívá hodně dramatická výchova a umění. Estetika.