Všechny gymnázia i odborné školy s maturitou jsou zakončovány maturitní zkouškou, je to vlastně zkouška „všeho co student umí“. Od roku 2002 se ale pravidla pro maturitní zkoušky změnily, když byla schválena a zavedena Státní maturita, co si pod tímto pojmem, pro mnohé stále neznámý vlastně představit?

Státní maturita je pro všechny školy zakončované maturitou stejná, ale pouze ve 2 předmětech – českého jazyka a literatury, a buď matematiky, nebo z cizího jazyka.

Z českého jazyka píšou studenti didaktický neboli písemný test, ve kterém je např. gramatika, skladba souvětí apod., na ten mají studenti 60 minut, a k tomu ještě píšou slohovou práci. K českému jazyku patří také ústní zkouška, při které si vytáhnou jednu z dvaceti knih, které jsou zaměřené na literaturu, jejichž seznam musí odevzdat v předstihu (asi 2 měsíce před maturitou), tato ústní zkouška, stejně jako všechny ústní zkoušky se skládají při maturitě jako poslední.

Druhý předmět může být buď matematika, nebo cizí jazyk, z cizího jazyka se píše didaktický test, také sloh jako u českého jazyka, a i k němu patří zkouška ústní.

U matematiky se píše pouze didaktický test, přičemž na jakýkoliv didaktický test je „pouze“ zmiňovaných 60 minut.

Tato část maturity je pro všechny školy zakončované maturitou STEJNÁ A POVINNÁ, k tomu patří ještě část profilová, kterou si určují školy, protože samozřejmě odborná škola zaměřená na kadeřnictví nepotřebuje maturitní zkoušku z managementu, při této části už si volí školy, z 3 předmětů podle zaměření odbornosti školy.

Státní maturity spravuje organizace CERMAT, kam se také zasílají zkoušky k vyhodnocení, co je to vlastně za organizaci – CERMAT neboli Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je příspěvková organizace,kterou zřídilo a řídí MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v roce 2006. Navazuje na podobné Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), které bylo zřízené v roce 1999, později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Sídlo má v Praze a jeho základním úkolem je organizace a hodnocení maturitních zkoušek. Od roku 2017 připravuje jednotné přijímací zkoušky na střední školu.