Mám se rozvést?

To je otázka, kterou mnozí z vás zadají do vyhledávače. To ukazuje, že často čelíme dilematu a snažíme se ujasnit si toto důležité rozhodnutí.
Jak se ukázalo, příčinou rozvodu není jen nevěra. Na našem seznamu existují důvody, které, i když se na první pohled zdají triviální, z dlouhodobého hlediska způsobují frustraci a vzpouru. Mluvím mimo jiné o plýtvání penězi některým z partnerů nebo o sexuálním nedorozumění.
 scrabble nápis forever

1.      Lenost

Představte si, že se váš manžel vyhýbá všem povinnostem. Nejprve zavíráte oči, ale časem vás to začne obtěžovat. To znamená, že stále více sporů souvisí se skutečností, že se o vše musíte starat sama. Frustrace se ve vás hromadí a chcete změnu. V určitém okamžiku řeknete STOP. Není divu, že tímto způsobem nechcete trávit zbytek života a přijímáte konkrétní kroky.

2.      Prostopášnost

To je další důvod, proč se páry rozhodnou rozvést se. Může to být špatné chování muže i ženy. Když se skromný člověk snaží něco ušetřit na neplánované výdaje a partner utratí každou korunu a sotva vydrží do výplaty – může to způsobit pocity frustrace. Než se rozhodnete rozvést, můžete se pokusit rozdělit účty, pokud je máte společné. Pokud to nepomůže a nevidíte žádnou snahu, rozvod je často nevyhnutelný.

3.      Sexuální nedorozumění

Sexuální nedorozumění se může týkat mnoha otázek: rozdílů v temperamentech, preferencích nebo frekvenci styků. Může to vést ke konfliktům mezi vámi. Je těžké se změnit a přizpůsobit se partnerovi, je třeba hledat kompromis.
grafity, dítě se srdcem

4.      Špatný postoj k rodičům manžela / manželky

Pokud je jeden z manželů nevraživý vůči rodičům manžela nebo manželky, může to být důvodem odluky. Je známo, že vaše láska by měla být základem vztahu, ale „nezdravé vztahy“ s vašimi rodiči nakonec způsobí konflikty ve vašem manželství.

5.      Stěhování se

A nejde o zradu. Existují situace, kdy se jeden z manželů rozhodne jít do jiného města za účelem zisku. Ne nutně v zahraničí. Najednou se cítíte osamělí a opuštěni. I když víte, že toto rozhodnutí ho hodně stálo, je těžké si zvyknout na novou realitu. Raději byste měli svého blízkého s sebou než několik nul na vašem účtu. Můžete podpořit nápad svého manžela a pokusit se to zvládnout, ale pokud to nefunguje, začnete přemýšlet o rozvodu.